Кошница

0.00 лв(0)
Общи условия
 • Всеки потребител, който използва уеб сайта nefertitisilver.com се счита, че приема и е съгласен с настоящите условия.
 •  nefertitisilver.com е онлайн маgазин за продажба на бижута.
 •  nefertitisilver.com  е собственост на фирма" Нефертити 8" ООД с адрес на регистрация гр. Варна ул.Св.Минков 25
 • Публикуваната информация в е общодост nefertitisilver.com достъпна безплатно в интернет.
 • Артикулите в онлайн магазин nefertitisilver.com  следват да бъдат закупени от потребителите на обявените в съответната валута цени и при настоящите условия.


 •  nefertitisilver.com  запазва правото си да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като изменените условия ще бъдат публикувани на настоящата страница.
 • Настоящите "Общи условия на онлайн магазин nefertitisilver.com " имат задължителна сила както за nefertitisilver.com , така и за потребителите му. Всички те се считат за уведомени и се съгласяват за всички промени от датата на публикуването им в nefertitisilver.com .
 •  nefertitisilver.com  съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.

Условия за пазаруване в nefertitisilver.com 
 • Начините на плащане и сроковете за доставка в онлайн магазин  nefertitisilver.com  са описани в страницата Доставка и плащане.

Право на рекламации
 • Според Закона за защита на потребителите и правилата за електронна търговия, потребителят има право на рекламация при: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за заменяне на стоката с нова или отбив от цената.
 • В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:
 • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
 • Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, и са съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

Условия за копиране на информация
 • Цялата информация, публикувана в nefertitisilver.com  е собственост на  nefertitisilver.com , в т.ч. снимки и описания на арикули.
 •  nefertitisilver.com  дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин nefertitisilver.com 
 • Забранява се копирането на текстове и снимки от nefertitisilver.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие на nefertitisilver.com   или без се цитира източника, като се постави следния текст: „Източник: онлайн магазин за бижута nefertitisilver.com  ” като "онлайн магазин за бижута nefertitisilver.com " е линк към http://www. nefertitisilver.com.

Отговорности и задължения
 • Електронен магазин nefertitisilver.com  не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки.
 • В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

Салваторна клауза
 • В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

За контакти:

0899971092
office@nefertitisilver.com